รุ่นน้องคนถึงพูดถึงเหตุการที่กลุ่มผู้ชุมนุมเผากรุงเทพฯว่า

"พวกเนี้ย ทำบาปมาก ชาติหน้าคงต้องไปเกิดเป็นหนอน"

ผมมาคิดดูแล้ว คิดว่าการเกิดเป็น "หนอน" ดูจะเป็นการสาบส่งที่เอื้ออารีย์พอสมควร
น้องเขาคงนึกไม่ออกว่าจะเป็นอะไรที่แย่ไปกว่าหนอนได้อีก

 

ผมจึงลองหาข้อมูลทางพุทธดูพบว่า...

ภพภูมิต่างๆในวัฏจักรสงสารมีถึง 31 ภพภูมิเรียงจากบนลงล่างดังนี้

8

อรูปพรหมอย่างเดียวมี 4 ชั้น

สุคติภูมิ

7

รูปพรหมอย่างเดียวมี 16 ชั้น

สุคติภูมิ

6

เทวดาอย่างเดียวมี 6 ชั้น

สุคติภูมิ

5

มนุษย์

อยู่ตรงกลาง

4

เดรัจฉาน

ทุคติภูมิ

3

เปรต

ทุคติภูมิ

2

อสูรกาย

ทุคติภูมิ

1

สัตว์นรก

ทุคติภูมิ

จะเห็นได้ว่า "หนอน" ซึ่งอยู่ในภพภูมิของเดรัจฉานนั้น ถัดจากมนุษย์ลงมาแค่ชั้นเดียว
สภาวะจิตของผู้่ลงมือเผาน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นอีกหลายชั้น

ยิ่งผู้ที่สั่งการให้เผาด้วยแล้ว
คงต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายภพ
จึงจะมีโอกาสได้มาเกิดเป็น "หนอน" ดังที่น้องคนนั้นได้คาดไว้

ไม่ว่าจะเผาเพราะอะไร ใครผิด ใครถูก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม...

ป.ล. จนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่าการเผากรุงเทพฯ มันเป็นการทำเพื่อประเทศไทยตรงไหน  

Comment

Comment:

Tweet

หนอนเป็นเพียงแค่เศษกรรมหลังจากที่ใช้กรรมแล้วในนรกค่ะ

#1 By pop (118.173.70.55) on 2010-08-21 23:11